Fenntartható fejlődési célok tanítása – segítség fejlesztőknek, döntéshozóknak, tanároknak

A napokban jelent meg az EKE-OFI (szóval az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) kiadásában egy új kiadvány, amely a fenntartható fejlődési célok tanításának módszertanával és lehetőségeivel foglalkozik. A kiadvány innen tölthető le.

A  kiadvány célja, hogy segítse az olvasót, miként használja az oktatást, különösen a fenntarthatóságra nevelést az FFC-k elérésében. Mindegyik FFC esetében meghatá­rozza a tanulási célokat, témaköröket és tevékenységeket ajánl. A  kiadvány támogatni kívánja a törvényhozókat, tananyagfejlesztőket és oktatókat az FFC-k tanulását segí­ tő stratégiák, tananyagok és tanfolyamok kidolgozásában. A dokumentum semmilyen szempontból nem előírás, inkább útmutatásokat kínál és javaslatokat ajánl a tanulási témakörökhöz és célokhoz, amikből az oktató válogathat és alkalmazhatja őket a konkrét tanulási helyzetekben.

A fenntartható fejlődési célokban (FFC-kben) bemutatott fenntarthatóbb világért, és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekbe való bevonódásért az egyéneknek kell a fenntarthatósági változás döntéshozóivá válniuk. Olyan ismeretekre, készségekre, értékekre és attitűdökre van szükségük, amelyek felhatalmazzák őket arra, hogy hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez. Az oktatás tehát kulcsfontosságú a fenntartható fejlődés eléréséhez, és az oktatás a fenntartható fejlődés érdekében különösen azért szükséges, mert felhatalmazza a tanulókat arra, hogy tájékozott döntéseket hozzanak és felelősségteljesen járjanak el a környezet integritása, a gazdasági életképesség és a társadalmi igazságosság szerint, a jelen és a jövő generációi érdekében. Ez a kiadvány rávezeti az olvasókat, hogyan használják az oktatást, különö­ sen a fenntarthatóságra nevelést az FFC-k eléréséhez. Meghatározza a tanulási célokat, javaslatokat tesz a témákra és tanulási tevékenységekre minden egyes FFC-re vonatkozóan, és leírja a végrehajtást a különböző szinteken, a tantervtervezéstől a nemzeti stratégiákig. A  dokumentum célja, hogy támogassa a politikai döntéshozókat, tantervfejlesztőket és oktatókat olyan stratégiák, tantervek és tanfolyamok kidolgozásában, amelyek elősegítik az FFC-k tanulását.

Források: szöveg, kép: a kiadványból.

Tanárként mit nyújt nekem a Scientix? – Megjelent az új Scientix flyer

A Scientix, a természettudományos oktatás európai közössége, amely a MTMI* (matematika, természettudomány, műszaki és informatika) területek oktatása, kutatása és politikafejlesztése terén folytatott, egész Európára kiterjedő együttműködést népszerűsíti és támogatja.

*Az MTMI kissé szerencsétlen szóösszetétel szerintem, maradhattunk volna a sokkal ismertebb STEM-nél is, de OK.

Ami ennél fontosabb, hogy megjelent az új Scientix flyer, ami összeszedi, hogy tanárként miért is jó a Scientix. Lássunk egy-két példát:

A flyer a weben ide kattintva érhető el.

Tipp: a flyeren szerepel e blog szerzője is egy képen 🙂 A sikeres megtaláló bátran jelentkezzen a csokijáért 🙂

Hallottad már a világűrt? Nem? – Akkor épp itt az ideje!

A NASA készített egy lejátszási listát, amire 22 olyan hangot töltöttek fel, amit normál esetben az ember nem is hallhatna – írja a hvg.hu a NASA Soundcloud fiókjára hivatkozva.

A világűr sok szempontból hátborzongató. A távolságok, a nagyságrendek, a színek, a formák nagysága, szépsége önmagában is lenyűgöző. Az pedig, hogy ennek a működéséről valószínűleg még vajmi keveset tudunk, az még izgalmasabbá teszi a dolgot.

Az ember hallásérzékelése nem nagy csúcsteljesítmény, a velünk együtt élő állatok hallása például a miénknél sokkal jobb általában (tudom, ez durva általánosítás volt). A világűr zajait sosem halljuk. Elnyomják a gépek, autók, gyárak, szerencsésebbek a rétek és mezők növényzetének halk susogását és rivarok döngicsélését hallják. A világűrt soha. Pedig van hangja.

A NASA a Soundcloud fiókjában most közzétett 22 db felvételt, amelyek egy-egy speciális esemény kapcsán készültek. Ezek mindegyike a Földön kívülről származik. Normál esetben ezeket a hangokat nem hallhatnánk, a NASA szakemberei azonban hallhatóvá konvertálták őket. Az eredmény – hát?… 🙂 én látom benne a fantáziát még zeneileg is, de lehet, hogy ezzel sok ember nem értene egyet (ugyanitt: vitázhatunk is!). A lista neve egyébként Spooky Space Sounds, ami azért sokat elárul a tartalomról 🙂 (spooky = ijesztő, dermesztő).

A hvg. hu felsorolásából kiemelném, hogy a lejátszási listában hallhatjuk például azt, ahogy a Juno űrszonda 2016. június 24-én átlépte a Jupiter hatalmas mágneses mezejét, de a Szaturnusz rádiójel-kibocsátását is, amit a nemrég a bolygóba kormányozott Cassini-űrszondarögzített. Emellett hallhatunk plazmasugárzást és egy üstökössel való találkozás hangjait is.

Forrás (kép és hangok): NASA. Szövegrészletek és ötlet: hvg.hu.

Megjelent a Scientix októberi hírlevele

Hahó! Megjelent a Scientix új, októberi hírlevele.

A hírlevél angol nyelvű. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet a szabadtéri science élményeket és science kirándulásokat a tanítás és a 21. századi készségek elsajátítására használni, akkor jó szívvel ajánlom a hírlevél-számot és persze az egész Scientix programot.

 

A történetek hatalma – Scientix webinárium

A Scientix projekt rendszeres webináriumokat tart, amelyeken azonban nem mindig könnyű részt venni élőben: korlátoz az idő, néha a tér vagy a feladataink is. Ezért jó, hogy minden webináriumról felvétel készül.

A Power of Storytelling – A történetmesélés hatalma c. webinárium megtekinthető a videóra kattintva.

Kellemes történetmesélést! 🙂

Forrás: Scientix

Vár az EDU-ARCTIC oktatói fóruma! Vár Varsó!

Kedves Olvasók! Ritkán szoktam ilyen posztokat írni, de persze éppen ideje elkezdeni. A hétvégén Varsóban veszek részt az EDU-ARCTIC projekt oktatói fórumán.

Hogy mi az az EDU-ARCTIC? Jó a kérdés, még én sem tudom teljesen, ezért is megyek Lengyelországba 🙂

Az EDU-ARCTIC egy az Európai Bizottság által támogatott projekt, amely arra fókuszál, hogyan lehet a sarkvidéki és sarkköri kutatásokat felhasználva megújítani a természettudományos (science) oktatást szerte Európában. Nemes vállalás, annyi szent. A projekt célul tűzte ki, figyelembe véve a 13-20 éves kor közötti célcsoport igényeit, hogy minél több fiatal válassza ki a STEM pályát a projekt hatására.

Az EDU-ARCTIC projekt számos remek eszközt használ az oktatók, a résztvevők és a tanulók bevonására, például online webináriumokat szerveznek sarkvidéki és sarkköri kutatókkal egy virtuális osztálytermet használva, kidolgoztak egy “citizen science” környezeti monitoring programot (hogy ez mi, erre pl. egészen kíváncsi leszek a hétvégén), workshopokat és képzéseket szerveznek tanároknak és egy ún. online Polarpediát készítenek (ez egy portál valójában), amely számos hasznos információt, kutatási eredményt, csodás bepillantást kínál gyerekeknek a sarkvidéki kutatóállomások rendkívül izgalmas életéből – sőt, még egy nyereményutat is kaphatnak egy-egy kutatóállomásra!

Érdekes? Szerintem igen! Minden más kiderül Varsóban!

További részletek a projekt honlapján.

A homeopátia kártékony. Új állásfoglalás európai tudósoktól

Nincs bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony lenne. Pont. A homeopátiás készítmények bármilyen állítólagos hatása a placebohatással magyarázható. Sőt, a homeopátia kártékony is lehet azáltal, hogy eltéríti a betegeket a bizonyítékalapú orvoslás igénybevételétől. Ez a lényege annak a szakvéleménynek, amelyet szeptember 20-án adott ki az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete. A testület javaslatokat is megfogalmaz, és ezeknek nem fognak örülni az évi 1 milliárdos homeopátia-üzletág résztvevői.

Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének (EASAC) egyik munkacsoportja új állásfoglalást adott ki a homeopátiás termékek hatékonyságával és biztonságosságával, valamint e termékek hirdetési és forgalmazási gyakorlatával kapcsolatban. Az EASAC az EU-tagállamok, valamint Norvégia és Svájc nemzeti tudományos akadémiái által létrehozott együttműködés, amely független, bizonyítékokon alapuló szakértői véleményekkel támogatja az európai szintű döntéshozatalt, s egyben az európai tudomány közös szószólójaként lép fel (a szervezetnek tehát a Magyar Tudományos Akadémia is tagja).

Az EASAC 2017. szeptember 20-án megjelent állásfoglalásában a szakértők leszögezik:

az irodalom kimerítő áttekintése után sem állnak rendelkezésre a homeopátiás termékek és eljárások hatékonyságát alátámasztó, tudományosan elfogadható, kellőképpen meggyőző és reprodukálható bizonyítékok.

Személyes kommentem: végre!!!

Az EASAC állásfoglalása teljes terjedelmében itt olvasható.

Forrás: MTA. Kép forrása: Pixabay.

Mobil eszközök a tanórán – a Future Classroom Laboratory kísérlete

Future Classroom Lab Regional network innovatív tanárok és IKT tanácsadók segítségével újabb tanulási folyamatleírásokat és osztálytermi szcenáriókat publikált nemrégiben. A Future Classroom kifejezés a nemzetközi iTEC projekt kapcsán került a köztudatba, amelyben hazánk az Educatio Nonprofit Kft-n keresztül 4 éven át vett részt 2010 és 2014 között. Hogy mik azok a szcenáriók, tanulási folyamatleírások, arról ebben a cikkben tájékozódhatsz (vagy keresd fel az Oktatási Hivatal munkatársait és kérd a Jövő Osztályterme képzést intézményének). Az iTEC Magyarországról készült országjelentését ide kattintva találhatod.

Visszatérve a mostani bejelentésre: az új tanulási folyamatleírások a mobil eszközök és a felhő alkalmazások oktatásban való használatát célozzák, együttműködve a brüsszeli székhelyű European Schoolnet-ben működő Future Classroom Lab és európai iskolák munkatársaival. A szcenáriók kiváló lehetőséget biztosítanak azon tanárok bevonására és motiválására Európa-szerte, akik szeretnék ezeket az alkalmazásokat sikeresen használni a saját osztálytermeikben.

A résztvevő fejlesztő és kipróbáló tanárok profi videó stábokkal együttműködve alkották meg a következő videókat, amelyeket a mobil eszközök és a felhő alkalmazások sikeres bevonását bemutató tanórákról, tanórán kívüli tevékenységekről készítettek.

1/ Interaktív művészet és kultúra: Virtuális utazások Cles-ben és Mori-ban

Ez a kollaboratív projekt két olaszországi iskola (Cles és Mori) között valósult meg azzal a céllal, hogy mindkét városban kulturális túrákat alkossanak és valósítsanak meg a tanulók mobil eszközök segítségével. A projektben eltérő életkorú és eltérő szociális háttérrel bíró gyerekek működtek együtt sikeresen. (A videók feliratozással is megtekinthetőek, angol nyelven).

2/ A stressz felfedezése

Ez a kollaboratív projekt két katalóniai város, INS Torre del Palau (Terrassa) és INS Altafulla (Altafulla), iskoláinak együttműködésével valósult meg. A projektben a tanulók különböző kihívásokkal szembesültek. Megismerték a stressz elméleti hátterét a Technológia tantágy keretében, ami a 14 éves korosztály (9. évfolyam) számára egyébként is kötelező tantárgy. A tudás megszerzéséhez és elmélyítéséhez különböző applikációkat használtak, majd digitális objektumokat, tárgyakat, produktumokat készítettek, hogy bemutassák, mit tanultak és mit értettek meg a projekt alatt.

3/ Kódolás kollaboratívan

Ez az együttműködésen alapuló projekt két svéd iskola között valósult meg. (Partille és Jonsered városokból). A cél a programozás, kódolás alapjainak elsajátítása, vagyis elsajátíttatása volt, hiszen a tanulók egymást segítve jutottak előrébb a kódolás rejtelmeiben. A csoportokban és fejlesztői teamekben együttműködő tanulók abban is segítették egymást, hogyan válhatnak a kreatív ötletek valódi, megfogható termékekké.

Forrás. Disclaimer: Rethinking teaching and learning / The Future Classroom Lab is created by European Schoolnet, its supporting 30 ministries and industry partners to help visualise how conventional classrooms and other learning spaces can be easily reorganised to support changing styles of teaching and learning.

Megjelent a Scientix aktuális hírlevele

A Scientix, a természettudományos oktatás európai közössége rendszeres hírlevelet ad ki néhány havonta.

A júniusi szám arról szól, hogyan vehet részt egy érdeklődő fiatal és érdeklődő tanára különböző természettudományos, műszaki, robotikai, programozási vagy hasonló izgalmas hazai vagy nemzetközi megmérettetésen: hogyan lehet ezekre készülni, mit kell tenni a sikeres részvételhez és hogyan csinálták / csinálják mások. A hírlevél angol nyelvű. Kellemes olvasgatást!

SCX-Newsletter-Jun-17

Forrás: Scientix